Fästen & Adapters


Adapters med spaklås

Artikelnr Maskin Redskap
3-1140 Lilla BM Stora BM
3-1141 Stora BM Lilla BM
3-1142 L150 Stora BM
3-1143 B-20 Stora BM
3-1130 Trepunkt Trima
3-1135 S-60 Stora BM
3-1138 ZL, L30 Trima
3-1134 S-45, S-50 Trima
3-1144 Trima Stora BM
3-1336 ZL, L30 Stora BM
3-1480 Euro Trima

Fästkrokar


Artikelnr Dim Fäste
3-1035 40 mm L150-180
3-1030 40 mm Stora BM
3-1033 40 mm Lilla BM
3-1031 30 mm Trima
3-1034 30 mm ZL - Atlas c/c 310
3-1325 30 mm ZL c/c 435
3-1438 30 mm ZL c/c 465 L-20
3-4217 30 mm Ahlman 85-100


Skopfästen


Artikelnr Fäste
3-1225 B-12 / S-45
3-1226 B-14 / S-50
3-1222 S-10 / S-40
3-1224 S-60
3-1227 B-18
3-1228 B-20
3-1223 S-70

• Övriga fästen och adapters – begär offert.